Inligting oor die Pretoria-Oos Voetslaanklub

Die Pretoria-Oos Voetslaanklub is ‘n christelike stapklub wat reeds sedert 1984 bestaan, en nie aan ‘n spesifieke kerk of denominasie verbind is nie. Die klub reël gedurende die jaar staptoere, met bestemmings regoor die land en selfs in Namibiё.

Die duur en aard van die staptoere wissel, vanaf dagstappe oor naweke (sirkelroetes) tot sesdag rugsakstappe waar daar in hutte of selfs tente op die roete oornag word. Soos op alle staproetes is die fasiliteite wat by oornaghutte voorsien word op enkele uitsonderings na gewoonlik maar basies en soms redelik primitief.

Die wonderlike natuurskoon en die kameraderie onder die stappers vergoed egter ruimskoots vir enige ongerief wat ten opsigte van die akkommodasie ervaar mag word. Daarbenewens is die gesamentlike stiltetye, soggens en saans, en die “praise & worship” ‘n besondere ervaring.

Die klub bestaan uit ongeveer 80 lede, wat getroude pare, maar ook heelwat enkellopendes insluit, en ouderdomme wissel van jonk tot ‘oud’. Selfs voorskoolse kinders, onder toesig van hulle ouers, maak van die staptoere mee. Veral enkellopendes vind die beskermende tuiste wat die klub aan hulle bied ‘n groot pluspunt wat hulle in staat stel om hulself in ‘n vriendelike en veilige milieu uit te leef.

Vanweë die aard en samestelling van die klub word alkoholiese drank en ander gewoontevormende middels nie op stappe, kampe en ander funksies of eetplekke toegelaat nie.

Hierdie is ‘n stapklub wat nie terloops ook vir Jesus as aanhangsel plek gee nie. Hy is die rede waarom die klub bestaan en staan dus sentraal in die klub se aktiwiteite en in die lede se lewens.
Die klub skep deur sy aktiwiteite en interaksie tussen die lede die geleentheid vir mense wat deur die lewe gewond is om weer heel te word. Dis egter nie die klub wat dit doen nie, dit is Jesus. In die proses, wat met verloop van tyd plaasvind, het ons egter ook baie pret en plesier. Klublede smee onderling nuwe vriendskappe en daar kan met reg gesê word dat stappers mekaar mettertyd as familie ervaar, want dit is wat ons eintlik is.

Staptoere word nie as oorlewings- of uithouwedrenne beskou nie; eerder as geleenthede vir sosiale interaksie in die natuur. Dit is wel so dat sekere persone, byvoorbeeld die jongeres, vinniger stap en ander stadiger, maar almal stap in groepies en niemand stap alleen nie. Daar word op elke stap persone aangewys om toe te sien dat niemand agterraak of wegraak nie.

Benewens staptoere word daar gedurende die jaar ook sowat twee tot drie kampnaweke (in plaas van stappe), uitstappies na interessante bestemmings en ander informele gesellige funksies vir die lede van die klub gereël. Waar die geleentheid tydens kampnaweke bestaan om te gaan stap, mag lede dit gerus op ‘n geordende wyse doen.

Die klub is ‘n nie-winsgewende organisasie wat met klublidmaatskapsgelde bedryf word. Klublede betaal hierbenewens roetegeld en vervoerkoste vir elke staptoer waarop hulle gaan, asook kamp- en toegangsgelde waar toepaslik. Die stap- en kampprogram, asook die datums waarop besprekings open, word aan die begin van elke jaar aan lede beskikbaar gestel. Die lede wat, nadat die besprekings geopen het, eerste vir ‘n stap bespreek en hul gelde betaal, kry plek op die stap. Vir kampbespekings is daar gewoonlik nie so ‘n streng getallebeperking nie, alhoewel besprekings ook vooraf gedoen moet word en ‘n deposito vooruit betaalbaar is.

Weergebore christene van 16 jaar en ouer kan om lidmaatskap, wat jaarliks hernieu moet word, aansoek doen mits hulle bereid is om die klub se gedragskode en konstitusie te aanvaar. Belangstellendes wat om lidmaatskap aansoek wil doen moet ‘n aansoekvorm voltooi en dan deur die Voorsitter van die klub en/of ‘n bestuurslid ontmoet, ‘n klub aktiwiteit bywoon, waarna jou aansoek dan vir oorweging aan die bestuurskomitee van die klub voorgelê.

Let asseblief daarop dat die toekenning van lidmaatskap aan sekere voorwaardes onderhewig is.

Isiyala Trail

Silver Falls Forever Resort

When: 6-8 Nov 2015

Booked for 16 people

Basiskamp  –  Lush indigenous bush, cascading waterfalls and located within the greater Isiyala Game Reserve, Silver Falls offers guests a golden opportunity to merge with nature. Unique hiking trails, archery, guided horse-riding trips lure guests to this hideaway, north of Middelburg and within easy reach of Loskopdam. Escape to recharge far from the madding crowd and busy city life.