Dokumente

Indien jy meer inligting oor ons klub wil bekom, lees gerus PTA-Oos Inligtingsdokument 25-1-2019

Indien jy ‘n lid van PTA-Oos Voetslaanklub wil word voltooi asb hierdie aansoekvorm Nuwe lede aansoekvorm 28-1-2019 en die Gedragskode  Gedragskode 28-1-2019 en stuur terug na ptaoosvoetslaan1@gmail.com.  Daar is ‘n lidmaadskap fooi van R114.00 per jaar.

Indien jy op enige van ons Watsapp groepies is volg asb die volgende reels Whatsapp rules 28-1-2019

Indien jy wil weet wat jy alles nodig het vir ‘n Dag stap, Naweek stap of Rugsak stap gebruik gerus hierdie kontrolelys STAPBENODIGDHEDE Kontrolelyste (002)